VÒNG QUAY NĂM MỚI

Play Center Play

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
pin**** Trúng 3032 Kim Cương 2022-07-07 05:45:26
fall**** Trúng 2149 Kim Cương 2022-07-07 05:40:28
hien**** Trúng 2539 Kim Cương 2022-07-07 05:35:10
thang**** Trúng 5391 Kim Cương 2022-07-07 05:30:08
tieu**** Trúng 7917 Kim Cương 2022-07-07 05:25:28
fall**** Trúng 9257 Kim Cương 2022-07-07 05:20:03
mai**** Trúng 2875 Kim Cương 2022-07-07 05:15:27
mecc30**** Trúng 6649 Kim Cương 2022-07-07 05:10:03
meogi**** Trúng 1120 Kim Cương 2022-07-07 05:05:28
top1s**** Trúng 6012 Kim Cương 2022-07-07 05:00:03
khoacob**** Trúng 1273 Kim Cương 2022-07-07 04:55:26
ta**** Trúng 4909 Kim Cương 2022-07-07 04:50:04